Yozgat Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Yozgat Mutlu Sonlu Masöz

Creeds’e gelince: Tam anlamıyla başaşağ gidiyormuş. Eskiden vitrinlerine kü rk mantolar koyarlarmış, şimdiyse gö bek dansö zleri koyuyorlarmış… Muriel Teyze Elizabeth’in davranışlarından (ima edilmek istenen şu: Yozlaşmış davranışlarından) bunları normal gö rdü ğü nü anlıyormuş, fakat kendisi aslabir vakit alışamayacakmış böyle Yozgat Mutlu Sonlu Masöz şeylere. O yaşlı bir kadınmış, çok daha iyi günler görmüşmüş… Elizabeth hangisinin daha kö tü olduğunu bilmiyor. Bu mevzuşma mı, yoksa geçen yılki konuşma mı? Geçen yıl Muriel Teyze bü tü n aileyi Mount Pleasant Mezarlığı’nın bir kö şesinde biraraya getirebilmek için çektiği sorunları, zorlukları anlatmıştı çocuklara.

Bu ö ykü yü anlatırken de yaşayanlarla ö lü ler arasında hiç fark gö zetmemişti. O¨ rneğin kendi gömütından sanki kendisi şimdiden içindeymiş benzer biçimde sö z etmişti, ö tekilerdense dü zenlediği bir piknikteki konuklarıymış gibi. Teddy Enişte şimdiden doğru yerdeydi, kuşkusuz. Fakat Elizabeth’in annesiyle kız kardeşinin St. James’teki mezarlıktan, dedesinin de Eski Kabristan’dan taşınması gerekmişti. Elizabeth’in babasına erişince, nereye çekip gittiğini sö ylemeye bile gerek yoktu normal olarak.

Yozgat Mutlu Sonlu Masöz

Elizabeth isteseydi işe el koyabilir, bu operasyonları durdurabilirdi kuşkusuz, ne var ki o gü cü kendisinde bulamamıştı. Muriel Teyze’nin, ö nü ne bir engel konunca, neler yapabileceğini iyi biliyordu. Eğer Muriel Teyze ö lmü ş akrabalarıyla satranç oynamak temenni ediyorsa, bırakmalıydı oynasın. Neyse ki, ö lmü şlerin hiçbiri tabutta değil, hepsi kü l konacak kavanozlardaydı. Muriel Teyze, “Kimi avukatlarla kabristan yetkililerinin ne kadar yü zsü z, ne kadar kü stah olduklarını bilemezsiniz” demişti. Şu son gü nlerde aslına bakarsanız çoğu yabancı aksanıyla konuşuyormuş. Sonra bazı dolambaçlı mü lk alıp satma olayları anlatmaya koyulmuştu.

Taşınmaz malların birbiriyle takas edilmesine dayanıyordu bu vakalar. Muriel Teyze’nin son planı ise bü yü k bir tüm ortaklık bloku edinmek, sonrasında da bunu bir mozoleyle takas etmekti. Elizabeth teyzesinin kendisi için de bir avuç toprak ayırıp ayırmadığım sormaktan kaçındı. Taksiyle eve dönerlerken, Nancy, “Muriel Teyze çok garip diyor. Elizabeth Muriel Teyze’yi aslabir süre tuhaf biri olarak dü şü nmemişti. “Ne bakımdan tuhaf?” diye soruyor. Nancy, “tuhaf garip şeyler konu alıyor” diyor.